Thursday, July 9, 2009

  • รอบรู้ในทุกข้อมูลการทำงาน เพื่อให้การทำงานและการแก้ปัญหาในการทำงานง่ายขึ้น จะได้ไม่ต้องเครียดมากจนเกินไปเมื่อหาทางออกไม่เจอ